Resume
วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงาน เรซูเม่เป็นด่านแรกที่บริษัทจะดูเมื่อคุณไปสมัครงาน ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งคุณจะต้องเรียนเขียนเรซูเม่ได้ เป้าหมายของเรซูเม่ที่ดีคือให้นายจ้างรู้อย่างอย่างรวดเร็วว่าคุณมีคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์อะไรที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ ดังนั้นเรซูเม่ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ อ่านง่ายและชัดเจน (ไม่ต้องอัดเนื้อหาให้แน่นๆจนอ่านยาก) ควรเลือกเขียนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน (เริ่มต้นเขียนประสบการณ์ล่าสุดเป็นอันดับแรก) ควรเขียนSoft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ลงในเรซูเม่ของคุณด้วย ทักษะส่วนบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่า hard skills (ทักษะการทำงาน)