Categories:

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เรื่อง การบริการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพในอาเซียน : ความท้าทายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการให้บริการจัดหางานเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดรับกับโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงมุมมอง ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนต่อนโยบายภาครัฐ […]

Categories:

[:en][:th] รัฐบาล เตรียมจัดพิธีรับเสด็จ-หารือทวิภาคี มงกุฎราชกุมาร ซาอุฯ ที่ทำเนียบฯ รัฐบาลไทย จัดพิธีรับเสด็จ และถวายพระกระยาหารค่ำ ที่ทำเนียบฯ เตรียมหารือทวิภาคีเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมานฯ มกุฎราชกุมาร และนายกฯราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในการเยือนไทย ร่วมประชุม APEC 2022  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง จากเมื่อวานที่ผ่านมา 17 พ.ย.2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเสด็จเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 […]

Categories:

[:en] การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฏหมาย การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี. 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง 3.เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง 4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน 5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน เรียกเก็บค่าหัวตามกฏหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจักหางานประกาศรายชื่อไว้ ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน 2. กรมการจัดหางานจัดส่ง เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น […]