โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 219/2 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส

88 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

การท่องเที่ยว