Resume

วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงาน

เรซูเม่เป็นด่านแรกที่บริษัทจะดูเมื่อคุณไปสมัครงาน ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งคุณจะต้องเรียนเขียนเรซูเม่ได้ เป้าหมายของเรซูเม่ที่ดีคือให้นายจ้างรู้อย่างอย่างรวดเร็วว่าคุณมีคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์อะไรที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ ดังนั้นเรซูเม่ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

  1. อ่านง่ายและชัดเจน (ไม่ต้องอัดเนื้อหาให้แน่นๆจนอ่านยาก)
  2. ควรเลือกเขียนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน (เริ่มต้นเขียนประสบการณ์ล่าสุดเป็นอันดับแรก)
  3. ควรเขียนSoft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ลงในเรซูเม่ของคุณด้วย ทักษะส่วนบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่า hard skills (ทักษะการทำงาน) 

Tags:

Comments are closed